Samlade skrifter 13, Tjugu år i Dalarna

Författare
Gustaf Schröder
(Gustaf Schröder.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1924 Sverige, Stockholm 379 sidor.