Samlade skrifter 2, De dömdas ö : roman

Författare
Stig Dagerman
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1981 Sverige, Stockholm, Malmö 301 sidor.