Samlade skrifter 3, Tysk höst : reseskildring

Författare
Stig Dagerman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1981 Sverige, Stockholm, Malmö 163 sidor.