Samlade skrifter 5, Bränt barn : roman

Författare
Stig Dagerman
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1982 Sverige, Stockholm, Malmö 261 sidor.