Samlade skrifter 6, Teater 1

Författare
Stig Dagerman
Genre
Bok, Dramatik, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1982 Sverige, Stockholm, Malmö 409 sidor.