Samlade skrifter 7, Teater 2

Författare
Stig Dagerman
Genre
Bok, Dramatik, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1982 Sverige, Stockholm, Malmö 387 sidor.