Samlade skrifter 8, Bröllopsbesvär : roman

Författare
Stig Dagerman
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1982 Sverige, Stockholm, Malmö 255 sidor.