Samlade skrifter Bd 1, Från Skåne Folkliv och småberättelser

Författare
Victoria Benedictsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1918 Sverige, Stockholm 384 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan