Samlade skrifter Bd 2, Berättelser och utkast Efterskörd

Författare
Victoria Benedictsson
Genre
Bok, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1919 Sverige, Stockholm 361 sidor.