Samlade skrifter Bd 3, Pengar

Författare
Victoria Benedictsson
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1919 Sverige, Stockholm 269 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan