Samlade skrifter Bd 4, Fru Marianne roman

Författare
Victoria Benedictsson
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1918 Sverige, Stockholm 375 sidor.