Samlade skrifter Bd 4, Fru Marianne

Författare
Victoria Benedictsson
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1918 Sverige, Stockholm 375 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan