Samlade skrifter Bd 5, Modern

Författare
Victoria Benedictsson
(Ernst Ahlgren och Axel Lundegård.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1919 Sverige, Stockholm 309 sidor.