Samlade skrifter Bd 6, Dramatik

Författare
Victoria Benedictsson
Genre
Dramatik, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1920 Sverige, Stockholm 488 sidor.