Samlade skrifter Bd 7, Studier och brottstycken

Författare
Victoria Benedictsson
(Ernst Ahlgren utg. av Axel Lundegård.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1920 Sverige, Stockholm [6], 312 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan