Samlade skrifter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Johan Ludvig Runeberg under red. av Gunnar Castrén ... D. 2, Strödda dikter / utg. av Gunnar Castrén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska vitterhetssamf. 1935 Sverige, Stockholm viii, 316 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1934 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan