Samlade skrifter D. 38, Sagor och Ensam

Författare
August Strindberg
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1987 Sverige, Stockholm, Stockholm 239 sidor.
Bonnier cop. 1923 Sverige, Stockholm 239 sidor.
Bonnier 1916 Sverige, Stockholm 239 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan