Samlade skrifter i urval Bd 3, Teckningar ur hvardagslifvet = Hemmet, eller familje-sorger och fröjder : i fyra afdelningar

Originaltitel
Samlade verk. Urval. 1868
Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer, Bohlin 1869 Sverige, Stockholm, Örebro [4], 360 sidor.