Samlade skrifter i urval Bd 5, Teckningar ur hvardagslifvet = Familjen H***

Originaltitel
Teckningar ur vardagslivet
Författare
Fredrika Bremer
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Beijer, Bohlin 1871 Sverige, Stockholm, Örebro [4], 189 sidor.