Samlade skrifter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Johan Ludvig Runeberg under redaktion av Lars Huldén och Barbro Ståhle Sjönell. D. 17. 2, Kommentar till Uppsatser och avhandlingar på svenska. Journalistik / av Pia Forssell.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska vitterhetssamfundet 2005 Sverige, Stockholm, Finland 488 sidor. 24 cm
Svenska litteratursällskapet i Finland 2005 Finland, Helsingfors 213 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 2004 Finland, Helsingfors 395 sidor.
Svenska vitterhetssamf., Ekenäs tryckeri 2004 Sverige, Stockholm, Ekenäs 395 sidor.
Svenska litteratursällskapet i Finland 2004 Finland, Helsingfors 167 sidor.
Svenska vitterhetssamf., Bloms tr. 2004 Sverige, Stockholm, Lund S. 202-342
Svenska vitterhetssamf. 2003 Sverige, Stockholm 421 sidor.
Svenska litteratursällskapet i Finland 2003 Finland, Helsingfors 421 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 2002 Finland, Helsingfors 293 sidor.
Svenska vitterhetssamf., Blom 2002 Sverige, Stockholm, Lund 294 sidor. 24 cm
Svenska vitterhetssamf. 1987 Sverige, Stockholm, Finland [2], 543 sidor.
Svenska vitterhetssamf., Blom 1986 Sverige, Stockholm, Lund [2], 72 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1986 Finland, Helsingfors 72 sidor. 25 cm
Svenska litteratursällsk. i Finland 1984 Finland, Helsingfors [6] sidor., sidor. 301-543 ill. 25 cm
Svenska litteratursällsk. i Finland 1983 Finland, Helsingfors [2], 295 sidor. 26 cm
Svenska vitterhetssamf., Blom 1982 Sverige, Stockholm, Lund [7], 242 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland, Blom 1982 Finland, Helsingfors, Lund [8], 242 sidor. 25 cm
Svenska vitterhetssamf., Blom 1981 Sverige, Stockholm, Lund S. 225-325
Svenska litteratursällsk. i Finland, Blom 1981 Finland, Helsingfors, Lund [2] sidor., sidor. 225-325 25 cm
Svenska vitterhetssamf. 1978 Sverige, Stockholm, Finland 284 sidor.
Svenska vitterhetssamf., Blom 1977 Sverige, Stockholm, Lund S. 81-224
Svenska litteratursällsk. i Finland 1977 Finland, Helsingfors 283 sidor. 25 cm
Svenska vitterhetssamf. 1974 Sverige, Stockholm [11], 132, 8, 103 sidor., [1] notbl.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1974 Finland, Helsingfors [14], 132, 8, 103 sidor., [1] notbl.
Svenska vitterhetssamf. 1973 Sverige, Stockholm, Finland 244 sidor. [3] pl.-bl.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1973 Finland, Helsingfors 244 sidor., [3] pl.-bl.
Svenska vitterhetssamf. 1972 Sverige, Stockholm [3], 128 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland, Blom 1972 Finland, Helsingfors, Lund [2], 128 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1971 Sverige, Stockholm 80 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1971 Finland, Helsingfors 80 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1970 Sverige, Stockholm, Finland 416 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1970 Finland, Helsingfors 416 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1968 Sverige, Stockholm 99 sidor.
Svenska vitterhetssamf., Blom 1966 Sverige, Stockholm, Lund 518 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1966 Finland, Helsingfors 518 sidor.
Svenska vitterhetssamf., Blom 1964 Sverige, Stockholm, Lund 2 h. (ix, 326 sidor.)
Svenska litteratursällsk. i Finland 1963-1964 Finland, Helsingfors xi, 326 sidor.
Svenska litteratursällskapet i Finland, Blom 1964 Finland, Helsingfors, Lund Sidorna 177-325
Svenska litteratursällskapet i Finland, Blom 1963 Finland, Helsingfors, Lund 176 sidor
Svenska vitterhetssamf., Blom 1962 Sverige, Stockholm, Lund vii, [1], 175 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland, Blom 1962 Finland, Helsingfors, Lund vii, [1], 175 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1959 Sverige, Stockholm 148 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1959 Finland, Helsingfors vii, 148 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1956 Sverige, Stockholm 357 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1954-1956 Finland, Helsingfors [3], 359 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1954 Sverige, Stockholm 586 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1950 Sverige, Stockholm [6], 328 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1950 Finland, Helsingfors 328 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1938 Sverige, Helsingfors 586 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1935 Sverige, Stockholm viii, 316 sidor.
Svenska litteratursällsk. i Finland 1935 Finland, Helsingfors 316 sidor.
Svenska vitterhetssamf. 1934 Sverige, Stockholm 160 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet 1933-9999 Sverige, Stockholm 25 cm
Svenska vitterhetssamf. 1933 Sverige, Stockholm 365 sidor.
Svenska litteratursällskapet i Finland 1933- Finland, Helsingfors
Svenska litteratursällsk. i Finland 1933 Sverige, Helsingfors 365 sidor.
Beijer 1907 Sverige, Stockholm 4 vol. (xxxii, 514 527 sidor.)
Beijer 1903 Sverige, Stockholm 2 vol. (xxxii, 514 523 sidor.) : ill.
Beijer 1893 Sverige, Stockholm 504 sidor.
Beijer 1891 Sverige, Stockholm 504 sidor.
Beijer 1886 Sverige, Stockholm 2 vol. (xxxii, 509 504 sidor.)
Beijer 1876 Sverige, Stockholm 2 vol. (xxiv, 509 504 sidor.)
Beijer 1877 Sverige, Stockholm 504 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan