Samlade skrifter 10, Dikter, noveller, prosafragment

Författare
Stig Dagerman
Genre
Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1983 Sverige, Stockholm, Malmö 324 sidor.
Norstedt, Beyrond 1982 Sverige, Stockholm, Malmö 261 sidor.
Norstedt 1981-1983 Sverige, Stockholm 11 vol. 22 cm
Norstedt, Beyrond 1981 Sverige, Stockholm, Malmö 248 sidor.
Norstedt 1981 Sverige, Stockholm 283 sidor. 91-1-811432-6
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan