Samlade skrifter Bd 6, Dramatik

Författare
Victoria Benedictsson
Genre
Dramatik, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1920 Sverige, Stockholm 488 sidor.
Bonnier 1919 Sverige, Stockholm 361 sidor.
Bonnier 1918-1920 Sverige, Stockholm 7 vol.
Bonnier 1918 Sverige, Stockholm 384 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan