Samlade tragedier 1

Originaltitel
Dramatik. Urval
Författare
William Shakespeare
(William Shakespeare översättning: Carl August Hagberg)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Telegram, Publit distributör 2014 Sverige, Stockholm 739 sidor. 24 cm 978-91-7423-426-8