Samlade tragedier 1

Originaltitel
Dramatik. Urval Svenska
Författare
William Shakespeare
(William Shakespeare översättning: Carl August Hagberg.)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Telegram, Publit distributör, Holmberg 2014 Sverige, Stockholm, Malmö 739 sidor. 24 cm 978-91-7423-426-8