Samlade verk. 14 Bd 3:1, Törnrosens bok - imperialoktavupplagan

Originaltitel
Törnrosens bok : imperialoktavupplagan
Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(C.J.L. Almqvist texten redigerad och kommenterad av Bertil Romberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell International distributör, Fingraf 2005 Sverige, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, Södertälje xxix, [1], 318 sidor. 23 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan