Samlade verk 17, Ordbok öfver svenska språket i dess närvarande skick

Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(C.J.L. Almqvist texten redigerad och kommenterad av Sven-Göran Malmgren.)
Genre
Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book 2013 Sverige, Stockholm, Stockholm 562 sidor. 23 cm
Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book 2013 Sverige, Stockholm, Stockholm 562 sidor. 23 cm 978-91-7230-171-9