Samlade verk 18, Amorina eller Historien om de fyra

Originaltitel
Amorina
Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(Texten redigerad och kommenterad av Bertil Romberg.)
Genre
Bok, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International, Fälth & Hässler 2000 Sverige, Stockholm, Smedjebacken xxvi, [4], xxviii, [2], 547 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan