Samlade verk 5 Bd 1-3, Törnrosens bok - duodesupplagan

Originaltitel
Törnrosens bok : duodesupplagan
Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(C.J.L. Almqvist texterna redigerade och kommenterade av Olof Holm och Petra Söderlund.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International distributör, Fingraf 2003 Sverige, Stockholm, Södertälje xxxi, [1], 499 sidor. ill. 23 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan