Samlade verk 6 Bd 4, Törnrosens bok : duodesupplagan. Drottningens juvelsmycke (1834)

Originaltitel
Törnrosens bok : duodesupplagan
Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(C.J.L. Almqvist texten redigerad och kommenterad av Lars Burman.)
Genre
Roman, Dokumentära skildringar, Romaner, Bok, Historiska skildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International distributör, Fingraf 2002 Sverige, Stockholm, Södertälje xxxv, [1], 347 sidor. 23 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan