Samlade verk 7 Bd 5-7, Törnrosens bok : duodesupplagan

Originaltitel
Törnrosens bok : duodesupplagan
Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(Texterna redigerade och kommenterade av Bertil Romberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International, Smegraf 1998 Sverige, Stockholm, Smedjebacken xxxii, 436 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan