Samlade verk Serie III 3, Otryckta verk Murnis : idyllion

Kring 1840 nådde Almqvist slutet för sin praktiska lärarverksamhet. Vid samma tid tog hans journalistiska 1840-talsgärning sin början. Övergången markeras av två verk. Dels den explosiva idyllen Det går an (publicerad i december 1840), dels Om Svenska Uppfostringsväsendet, som publicerades anonymt i artikelform 1839-1940. Den undervisningspolitiska artikelserien trycktes huvudsakligen i Aftonbladet, och utgjorde Almqvists inträde in den liberala pressen. Serien var ett insatt och passionerat bidrag i utbildningsdebatten ett krav på reformer i ett stelnat utbildningssystem. Almqvist samlade här sin erfarenhet och sina tankar inom hela undervisningssystemet, från folkskolor till universitet.

Författare
Carl Jonas Love Almqvist
(C.J.L. Almqvist texten redigerad och kommenterad av Petra Söderlund.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Vitterhetssamfundet, Bulls Graphics 2018 Sverige, Stockholm, Halmstad xxviii, 140 sidor illustrationer 23 cm 978-91-7230-188-7
Svenska Vitterhetssamfundet, Bulls Graphics 2017 Sverige, Stockholm, Halmstad 385 sidor 23 cm 978-91-7230-184-9
Svenska Vitterhetssamfundet, Bulls Graphics 2017 Sverige, Stockholm, Halmstad 385 sidor 23 cm 23 cm
Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book 2015 Sverige, Stockholm, Stockholm li, 122 sidor. 22 cm 978-91-7230-180-1
Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book 2013 Sverige, Stockholm, Stockholm 562 sidor. 23 cm
Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book 2013 Sverige, Stockholm, Stockholm 562 sidor. 23 cm 978-91-7230-171-9
Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book 2013 Sverige, Stockholm, Stockholm xlvii, 446 sidor. : faks. 23 cm 978-91-7230-169-6
Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book 2012 Sverige, Stockholm, Stockholm xxxvi, 520 sidor. 23 cm 978-91-7230-163-4
Svenska vitterhetssamfundet, Kristianstads boktryckeri 2011 Sverige, Stockholm, Kristianstad li, 122 sidor. 23 cm 978-91-7230-158-0
Svenska vitterhetssamfundet, Kristianstads boktryckeri 2011 Sverige, Stockholm, Kristianstad li, 122 sidor. 23 cm
Svenska vitterhetssamfundet, Kristianstads boktryckeri 2010 Sverige, Stockholm, Kristianstad lxvii, 453 sidor. 23 cm 978-91-7230-156-6
Svenska vitterhetssamfundet, Kristianstads boktryckeri 2010 Sverige, Stockholm, Kristianstad xxvi, 253 sidor. 23 cm 978-91-7230-153-5
Svenska vitterhetssamfundet, Instant Book 2007 Sverige, Stockholm, Stockholm xxxiii, [1], 210 sidor. ill. 23 cm 978-91-7230-137-5
Almqvist & Wiksell International distributör, Fingraf 2006 Sverige, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, Södertälje xxx, 337 sidor. 23 cm
Almqvist & Wiksell International distributör, Fingraf 2005 Sverige, Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, Södertälje xxix, [1], 318 sidor. 23 cm
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International distributör, Fingraf 2003 Sverige, Stockholm, Södertälje xxxi, [1], 499 sidor. ill. 23 cm
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International distributör, Fingraf 2002 Sverige, Stockholm, Södertälje xxv, [1], 327 sidor. 23 cm
Svenska vitterhetssamf. i samarbete med Almqvistsällsk., Almqvist & Wiksell International distributör, Fingraf 2002 Sverige, Stockholm, Södertälje xxv, [1], 327 sidor. 23 cm
Svenska vitterhetssamf. i samarbete med Almqvistsällsk., Almqvist & Wiksell International, Fälth & Hässler 2001 Sverige, Stockholm, Smedjebacken xxiv, 426 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International, Fälth & Hässler 2000 Sverige, Stockholm, Smedjebacken xxvi, [4], xxviii, [2], 547 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International, Smegraf 1999 Sverige, Stockholm, Smedjebacken xx, 246 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International, Smegraf 1998 Sverige, Stockholm, Smedjebacken xxv, [1], 545 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International, Smegraf 1997 Sverige, Stockholm, Smedjebacken xxii, 564 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International, Smegraf 1996 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 430 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International, Smegraf 1995 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 363 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällsk., Almqvist & Wiksell International, Smegraf 1995 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 628 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International, Smegraf 1993 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 173 sidor.
Svenska vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet, Almqvist & Wiksell International distributör, Svenska vitterhetssamfundet 1993-9999 Sverige, Stockholm, Stockholm 51 vol. 23 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan