Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin 13

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hanselli 1870 Sverige, Upsala 435 sidor.