Sammandrag af det förslag, till Svenska folk-representationens ombildning, hvilket blifvit till Constitutions-utskottet ingifvit, år 1851, af Aug.von Hartmansdorff

Författare
August von Hartmansdorff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1851 Sverige, Stockholm 16 sidor.