Samspel i grupp - introduktion till gruppdynamik

Ett genomgående budskap i boken är att det går att få grupper att fungera bättre. Olikheter i personlighet, värderingar och erfarenheter gör det svårt för personer i en grupp att samarbeta, något som kan leda till konflikter och bristande effektivitet. Björn Nilsson menar att med kunskaper om vad som brukar hända i grupper och med verktyg för att hantera olika svårigheter kan man få alla kategorier av grupper att fungera bättre. I boken behandlas vilka faktorer som är viktiga i gruppers utveckling såsom normer, roller och ledarskap.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Björn Nilsson
(Björn Nilsson teckningar: Anders Dejke.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2016 Sverige, Lund, Polen 187 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-11010-3
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2005 Sverige, Lund, Lund 184 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-04354-8