Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet

Hur undviker man att bråka om barnen även om man inte är sams efter skilsmässan? En skilsmässa föregås ofta av konflikter. Att då, i samband med separationen, hitta de bästa lösningarna för barnens vårdnad och umgänge ställer så stora krav på förhandlingsförmåga att de är övermäktiga för flertalet.

För barnen är det av största betydelse att föräldrarna kommer överens. Över 50 000 barn och ungdomar i Sverige berörs varje år av en skilsmässa. Enligt svensk lag har barn rätt att behålla kontakten med bägge sina föräldrar, även om föräldrarna tycker illa om varandra eller befinner sig i någon form av konflikt. Sedan 1991 är kommunen skyldig att ställa upp med så kallade samarbetssamtal för dem som vill. Allt fler par, ungefär en fjärdedel av samtliga som separerar, tillvaratar den möjligheten. Det är alltså inte fråga om familjerådgivning, utan det uttalade målet är att hitta en överenskommelse mellan föräldrarna om barnens vårdnad och umgänge efter separationen. Vanligen är det socionomer inom familjerättsenheten som ansvarar för dessa samtal.

Den första delen av boken är skriven utifrån ett familjesociologiskt perspektiv och diskuterar de förändrade familjeformerna i dagens samhälle. Den andra delen behandlar samarbetssamtal ur ett kommunikativt perspektiv, dvs hur man kan föra samarbetssamtal som leder fram till att parterna kan träffa en överenskommelse om barnens framtid. Boken tar upp frågor om hur man samtalar, hur man bryter mönster av anklagelser och försvar, hur man trots kanske låsta konflikter kan förhandla, vad man pratar om och vad man inte pratar om.

Denna bok riktar sig till utbildningen i socialt arbete och för vidareutbildning av socionomer inom individ- och familjeomsorg, familjerätt och familjerådgivning. Den kan även läsas av par under separation som önskar hitta lösningar på vårdnad och umgänge för sina barns bästa.

Margareta Hydén är docent i socialt arbete vid Stockholms universitet. Nuvarande forskningsområde rör främst familjebildning och familjeliv i "nya" familjeformer. Hon har även forskat om våld mot kvinnor i nära relationer.

Lars-Christer Hydén är professor vid tema Kommunikation, Linköpings universitet. Hans forskning är inriktad mot hur vi använder oss av språklig kommunikation i det sociala samspelet. Han har intresserat sig speciellt för mötet med samhällets olika organisationer som exempelvis socialtjänst och sjukvård. Han har tidigare på Natur och Kultur författat boken Psykiatri – samhälle – patient (1995).

Författare
Margareta Hydén
(Margareta Hydén och Lars-Christer Hydén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 2002 Sverige, Stockholm, Finland 258 sidor. 22 cm