Samtal om framtidsberedskap som utbildningsmål

Författare
Sven Fagerberg
(Sven Fagerberg, P.C. Jersild, Projektet framtidsberedskap)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1979 Sverige 43 sidor.