Samtal pågår

Författare
SEKO - facket för service och kommunikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SEKO 1997 Sverige, Stockholm Ca 50 sidor.
SEKO 1996 Sverige, Stockholm 16 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan