Samtal vintertid - dikter 1956-2000

Författare
Tomas Venclova
(Tomas Venclova i tolkning av Loreta Burnyte & Anna Harrison med efterord av Joseph Brodsky i översättning av Bengt Jangfeldt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gondolin 2000 Sverige, Stehag 158 sidor.