Samtal - en metod för att skapa en miljö där eleverna utvecklas till att våga och vilja framföra sina åsikter, tankar och känslor samt respektera andras

Författare
Charlotte Andersson
(Charlotte Andersson, Cecilia Fors)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1999 Sverige 26 sidor.