Samtal - poesi

Originaltitel
Conversaciones
Författare
Hebert Abimorad
(Hebert Abimorad översättning från spanska: Lena Heyman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hebert Abimorad, Libertad, B4press 2006 Sverige, Göteborg, Göteborg 41 sidor. 17 cm