Samtal

Originaltitel
Samtal
Författare
Merete Mazzarella
(Merete Mazzarella.)
Genre
Uppsats, Bok, Essäer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström 1990 Finland, Helsingfors 165 sidor. 22 cm
Saga Egmont nnnn 978-87-26-46428-3