Samtal - metodbok för stödjande och problemlösande samtal

Författare
Peter Wedel
(Peter Wedel teckningar: Lars Eklund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kylén 1984 Sverige, Stockholm 39 sidor. : ill. 25 cm 91-85652-31-8