Samtalsstudier

Författare
(Redigerade av Hanna Lehti-Eklund under medverkan av Merete Mazzarella och Mirja Saari.)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Univ. 1998 Finland, Helsingfors 254 sidor. tab.