Samtida konstnärer ser på Liljefors - Prins Eugens Waldemarsudde 24 oktober 1996-6 januari 1997

Författare
(Ernst Billgren ... katalogredaktör: Göran Söderlund foto: Peter Ahlén ....)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Waldemarsudde, Tryckeriteknik 1996 Sverige, Stockholm, Malmö 32 sidor. färgill. 28 cm