Samuel Pufendorf and the historical argument - late modern reflections on an early modern phenomenon : inaugural lecture, Lund, March 4, 2005

Originaltitel
Pufendorf och det historiska argumentet
Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å Modéer translation: David Ratford.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corpus iuris, Media-tryck 2005 Sverige, Lund, Lund 48 sidor. ill. 21 cm