Samverkan i svensk politik - en redogörelse för socialdemokratins linje i svensk inrikespolitik

Författare
Per Albin Hansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1940 Sverige, Stockholm 40 sidor.