Samverkansformer för räddning och respons - exempel och förslag

Författare
Rebecca Stenberg
(Rebecca Stenberg, Sofie Pilemalm, Kayvan Yousefi Mojir.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CARER, Center for advanced research in emergency response, Linköping Univeristy Electronic Press 2014 Sverige, Linköping 77 sidor.
Linköping University Electronic Press 2014 Sverige, Linköping 77