Samverkansprojekt, och sen då? - en uppföljande studie av samverkansprocessen kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Författare
Ulrika Englund
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Örebro University 2017 Sverige, Örebro 237
Örebro University 2017 Sverige, Örebro 290 sidor. ill. 978-91-7529-194-9