Sanga kun

Författare
Semen Danilov
Språk
Turkiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sovjetunionen (t.o.m. 1991), Jakutsk 150 sidor.