Sanning och nöje. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Anders Jacobszon Nordström, 1779.)

Författare
Josias Carl Cederhielm
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1779 Sverige, Stockholm [02] sidor. 4:o.