Santa Fe

Författare
Hank Mitchum
(Hank Mitchum övers.: Peder Carlsson.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wiken/Bokorama 1985 Sverige, Höganäs, Östtyskland 235 sidor. 21 cm